Analiza rynku i optymalizacja działań

  • analiza rynku dla nowych produktów,
  • analiza konkurencji: identyfikowanie ich słabych i mocnych stron; analiza promocji produktów; analiza działań w oparciu o badanie rynku,
  • analiza sprzedaży i doradztwo w zakresie działań zmierzających do maksymalizacji wyników sprzedaży,
  • analiza i rozbudowa istniejących sieci sprzedaży produktów.


Copyright © 2020 | Wszystkie prawa zastrzeżone.