HR, polityka zatrudnienia, doradztwo personalne i coaching

  • doradztwo w zakresie wprowadzenia systemu ocen pracy pracowników i współpracowników sprzedażowych,
  • doradztwo w zakresie rekrutacji nowych pracowników,
  • doradztwo w zakresie nawiązania współpracy, wdrożenia i szkolenia pracowników sprzedażowych,
  • doradztwo w zakresie rekrutacji nowych Przedstawicieli Farmaceutycznych oraz budowania zespołu sprzedażowego,
  • analiza i weryfikacja bazy kandydatów ubiegających się o stanowisko Przedstawiciela Farmaceutycznego,
  • doradztwo w zakresie HR oraz polityki zatrudnienia i szkoleń,
  • usługi coachingowe i szkoleniowe.


Copyright © 2020 | Wszystkie prawa zastrzeżone.